reklama wizualna

posiadamy własną drukarnię we Wrocławiu

szybki i terminowy druk
drukarnia wrocław

Zasady składania i realizacji zamówień

Jak działamy co potrzebujemy, jak podchodzimy do projektów - garść potrzebnych informacji

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:
  • niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem,
  • uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.
 2. Klient akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Klienta. Nie dokonujemy korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku (poza osobno uzgodnioną usługą).
 3. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.
 4. Termin składania reklamacji wynosi 7 dni roboczych od momentu otrzymania produktów przez Klienta. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Złożone w terminie reklamacje rozpatrujemy w ciągu 7 dni roboczych.
 6. Materiały do druku (pliki).
  • Nie ponosimy odpowiedzialności za treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku.
  • Pliki przesyłane do druku powinny być przygotowane zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi powyżej jako „Przygotowanie materiałów do druku wielkoformatowego” oraz „Przygotowanie materiałów do druku arkuszowego (cyfrowego)”.
  • Błędy merytoryczne lub wynikające w niewłaściwego przygotowania plików do druku nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.
  • Nie archiwizujemy plików przesłanych przez Klientów.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Klienta (w szczególności z powodu braku przesłania właściwych, tj, spełniających wymogi plików do druku).
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za kolorystykę zamówionego produktu (różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Klienta), jeśli Klient nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.